بسته شدن فروشگاه های اپل در سراسر جهان اخبار
بسته شدن فروشگاه های اپل در سراسر جهان
 شرکت امریکایی “اپل” فروشگاه های خود در خارج از چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل می...
2 سال قبل