تقویت حافظه و تمرکز با Lumosity در آیفون بازی
تقویت حافظه و تمرکز با Lumosity در آیفون
Lumosity نام یک برنامه متفاوت در آیفون و در واقع یک پکیج بازی برای تقویت حافظه و تمرکز...
5 سال قبل